Pre-approved คืออะไร

Pre-approved หรือ ตรวจสอบสถานะคุณสมบัติเบื้องต้นกับธนาคารก่อนว่ารายได้ที่มีเท่าไหร่ สามารถขอสินเชื่อบ้านได้หรือไม่ ทำให้ทราบผลได้ทันที หากมีแนวโน้มกู้ผ่านก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายต่อไป  แต่หากติดเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้านบางอย่างอาจช่วยแนะนำหรือหาทางออก เช่น ให้ลดขนาดบ้านลง หรือ หาผู้กู้ร่วม ทั้งหมดนี้ เพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

        ซึ่งการทำ Pre-approved ก็จะเหมือนการขอยื่นกู้กับธนาคาร ขาดเพียงแต่ราคาประเมินที่แท้จริงของบริษัทประเมิน โดยจะใช้ราคาตามที่ผู้ขอกู้แจ้งไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา นอกจากนี้เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย ผู้ซื้อเองจะได้ไม่ทำผิดสัญญา  ในขณะที่คนที่มีความพร้อม คุณสมบัติครบถ้วน ก็สามารถจอง ยื่นขอสินเชื่อบ้านและเข้าอยู่ได้ในเวลาที่รวดเร็วเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น ผู้ขายก็มั่นใจว่าลูกค้าจองซื้อแล้วจะกู้ผ่านหรือสามารถรับโอนได้ โครงการจะได้รับเงินแน่ๆ
ใครสนใจลองไปทำ Pre-approved กับธนาคารได้ค่ะ

หรือ ติดต่อสอบถามกับทางโครงการ ได้นะคะ ยินดีให้คำปรึกษา ค่ะ